نمایه نویسندگان

آ

 • آدورم، مهدیه بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • آذربایجانی، مسعود مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • آذربایجانی، مسعود استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • آسایش، محمدحسن کارآمدی درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور با تأکید بر بخشایش‌گری و مثبت‌نگری بر علائم افسردگی و اضطراب: تک بررسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 138-165]
 • آقابابائی، ناصر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • آقابابایی، ناصر رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]

ا

 • احمدی، زهرا رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]
 • اسکندری، حسین تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • اسماعیلی، فریبا اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]
 • اصفهانیان، محمود تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • افخمی اردکانی، ملیحه اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 29-53]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • افشاری، هاجر اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • اکبری زردخانه، سعید اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • امامی، سپیده بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]
 • امین یزدی، سیدامیر نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • اندروافر، زهرا کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]

ب

 • باقری آغچه بدی، مهدی ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]
 • براتی سده، فرید تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • برجعلی، احمد تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • برجعلی، احمد مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • برجعلی، محمود مقایسه مفهوم بخشش مبتنی بر آیات قرآن با نظریه بخشش انرایت: یک مطالعه مقدماتی [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]
 • بستان، حسین اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • بشیری، ابوالقاسم نقش ایمان در سلامت روانی و شکل‌گیری شخصیت سالم بر اساس متون دینی و روان‌شناسی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 59-81]
 • بشیری، ابوالقاسم اثربخشی آخرت‏ باوری به ‏صورت بحث گروهی بر پایبندی مذهبی نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 25-41]
 • بهرامی احسان، هادی تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]
 • بهرامی احسان، هادی کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]
 • بهشتیان، محمد مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]
 • بیات، علی معرفی «کتاب‌راهنمای خرد کمبریج» و نقد آن [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 124-146]

پ

 • پاکدامن، شهلا تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • پرن، پریسا استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • پسندیده، عباس امکان‌پذیری روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر «خیرباوری» در عاطفه مثبت و منفی افراد دارای نشانه‌های افسردگی: یک مطالعه تک‌آزمودنی خط پایه چندگانه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 46-78]
 • پسندیده، عباس پایه نظری رضامندی بر اساس منابع اسلامی؛ بازسازی و بسط نظریه پیشین [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 40-77]
 • پسندیده، عباس کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • پسندیده، عباس اصول فقه یا اصول فهم روانشناختی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 3-5]
 • پسندیده، عباس مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 7-42]
 • پسندیده، عباس روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد): بررسی تک متن [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 67-91]
 • پناهی، علی احمد زیرساخت‏های تحوّل شخصیت فرزند از چشم‏ انداز آموزه ‏های اسلامی و روان‏شناسی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 42-62]

ت

 • تبیک، محمدتقی رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]
 • تبیک، محمدتقی معرفی کتاب «ایمان از منظر روان‌شناسی مثبت‌نگر» [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 152-165]
 • تبیک، محمدتقی تبیین سازه انگیزش بر اساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 3-27]
 • تبیک، محمدتقی کارکردهای روان‌شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 5-28]
 • تمدن، سیده هستی مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]

ج

 • جان‏بزرگی، مسعود اثربخشی آخرت‏ باوری به ‏صورت بحث گروهی بر پایبندی مذهبی نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 25-41]
 • جان بزرگی، مسعود اصول روان‏ درمانگری چند بعدی معنوی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-45]
 • جان بزرگی، مسعود اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • جان بزرگی، مسعود روان درمانگری چندبعدی معنوی: فعال‌سازی عمل معنوی و اثربخشی آن بر مشکلات روان‌شناختی مراجعان مضطرب [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 8-39]
 • جدیری، جعفر عوامل زمینه ‏ساز روابط فرازناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 102-125]
 • جعفری، حامد مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • جعفری، سعیده مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • جعفری هرندی، رضا تحلیل وضعیت خودارزیابی اسلامی در دانشجویان دانشگاه قم [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 80-101]
 • جمالی، عبداله اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]
 • جوادزاده، فاطمه کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 99-118]

چ

 • چوپانی، موسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]

ح

 • حسن‌زاده توکلی، محمّدرضا تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • حسن زاده توکلی، محمدرضا ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 43-66]
 • حسنی، جعفر نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • حسین ثابت، فریده کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 87-105]
 • حسینی، حسین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]
 • حکیمی کلخوران، مریم مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]

خ

 • خدایاری فرد، محمد اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • خدایی، سایه نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 83-95]
 • خرمایی، فرهاد بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 34-66]
 • خرمایی، فرهاد تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-98]
 • خطیب، سیدمهدی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 133-157]
 • خطیب، سیدمهدی تبیین مفهومی و فرآیندی استعداد بر اساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 45-58]
 • خواجه، زهرا اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 55-66]

د

 • درمنکی فراهانی، ساره مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • دلاور، علی استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • دلفان بیرانوند، آرزو نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 78-105]
 • دهستانی، مهدی پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]
 • دهقان، ماریه اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 63-86]
 • دهقان، ماریه اثربخشی کیفیت زندگی مبتنی بر معنویت درمانی اسلامی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک اتیسم شهرستان اردکان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 29-53]
 • دهقان، ماریه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر امید سالمندان [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 64-79]
 • دهقانی، هادی نظریه خانواده‏ درمانگری ساختاری و مطابقت آن با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 5-24]

ر

 • رفیعی هنر، حمید نقش آرزوها در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل: یک بررسی مفهومی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 79-109]
 • رفیعی هنر، حمید معرفی کتاب «روان‌شناسی، دین و معنویت» [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 165-178]
 • رقیبی، مهوش بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]

ز

 • زارعی توپخانه، محمد اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • زارعی توپخانه، محمد نظریه خانواده‏ درمانگری ساختاری و مطابقت آن با رویکرد اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 5-24]
 • زراعت کار، هانیه بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 93-116]
 • زرگری، مرضیه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]
 • زندی، سعید اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • زندیه، مریم تحلیل وضعیت خودارزیابی اسلامی در دانشجویان دانشگاه قم [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 80-101]
 • زهرا، مجاهدیان اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر امید سالمندان [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 64-79]
 • زینی، مجتبی مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]

ژ

 • ژیان باقری، معصومه رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]

س

 • ستاری، کلثوم مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • سرتیپی، زهرا کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • سردبیر، سخن پژوهش معکوس در فهم روان‌شناختی متون دینی! [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 3-5]
 • سردبیر، سخن ساختار متن [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 3-4]
 • سعیدی نیا، مریم اثربخشی روان‌درمانگری یکپارچه توحیدی بر عزت‌نفس و تاب‌آوری همسران زندانیان [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 63-86]
 • سهرابی، فرامرز تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • سهرابی، فرامرز ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]
 • سهرابی، فرامرز کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • سهرابی، فرامرز مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • سودانی، منصور اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]
 • سیداوی، محمد مقایسه مفهوم بخشش مبتنی بر آیات قرآن با نظریه بخشش انرایت: یک مطالعه مقدماتی [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 51-62]
 • سیدکریمی، سید مهدی آقا اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]

ش

 • شاه زیدی، زهرا سادات مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • شهابی، مهرنسا نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • شهسوارانی، امیر محمد مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • شیرآبادی، علی اکبر بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]

ص

 • صادقی سرشت، علی تبیین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلام [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 7-26]
 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]

ط

 • طهماسب کاظمی، بهروز اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

ع

 • عباسی، مهدی تبیین نظام روی‌آوری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 136-159]
 • عباسی، مهدی مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 7-42]
 • عباسی، مهدی معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا در روانشناسی، دین و معنویت» [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 173-196]
 • عبداللهی فلاحی، فاطمه پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]
 • عبدی، حمزه مقایسه تنظیم رغبت بر اساس آموزه زهد اسلامی و درمان شناختی ـ رفتاری بر افزایش سلامت عمومی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 110-135]
 • عبدی، حمزه ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 43-66]
 • عزیزی ابرقوئی، محسن اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 55-66]
 • عصمت نیا، مرسده مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • عقیلی، سیدمجتبی نقش هوش معنوی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در نگرش‌های دینی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده‌های عادی و طلاق شهر گرگان [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 83-95]
 • علیمرادی، عاطفه اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

ف

 • فاطمی، طیبه اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]
 • فتحی آشتیانی، علی رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 160-176]
 • فرخی، نورعلی تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • فرخی، نورعلی ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]
 • فقیهی، علی‌ نقی اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • فیاض، ریحانه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]
 • فیاض، فاطمه بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 145-171]

ق

 • قاسم زاده، مهدی مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • قاسمی زاد، علیرضا مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 29-43]
 • قمری، محمد رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 97-111]

ک

 • کاظمی نژاد، هادی اثربخشی آخرت‏ باوری به ‏صورت بحث گروهی بر پایبندی مذهبی نوجوانان [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 25-41]
 • کردنوقابی، رسول نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 78-105]
 • کریمی، حسن ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]

گ

 • گلپاشا، الهه کارآمدی درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور با تأکید بر بخشایش‌گری و مثبت‌نگری بر علائم افسردگی و اضطراب: تک بررسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 138-165]
 • گلزاری، محمود تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • گلزاری، محمود ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]

م

 • محمدی آزاد، فهیمه تحلیل وضعیت خودارزیابی اسلامی در دانشجویان دانشگاه قم [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 80-101]
 • محمودی، طیبه اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • مرحمتی، زهرا بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 34-66]
 • مرحمتی، زهرا تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 83-98]
 • مرعشی، سید علی اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • مسعودی، عبدالهادی ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]
 • مشهدی، علی نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • معلمی، صدیقه بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • ملکی خوزانی، صفیه کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 99-118]
 • منصوری‌نژاد، راضیه اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • مهدوی، سیده عاطفه پیش‌بینی سرسختی روان‌شناختی بر اساس باورهای مذهبی و سبک‌های اسنادی زنان متأهل [دوره 4، شماره 9، 1397، صفحه 67-81]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی آموزش آموزه‌های دینی بر تعارضات زناشویی زوج‌ها [دوره 3، شماره 6، 1396، صفحه 118-144]
 • موسوی نژاد، زهرا مولفه های مهار فشار روانی بر اساس آموزه های دینی [دوره 3، شماره 7، 1396، صفحه 29-43]

ن

 • نادری تزنگی، مجتبی اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • نرگسی، علیرضا عوامل زمینه ‏ساز روابط فرازناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 102-125]
 • نریمانی، محمد بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • نعیمی، ابراهیم اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]
 • نورعلیزاده میانجی، مسعود سبک اسلامی ارتباط همسران: ارائه الگو بر اساس حدیث نثرالدّرر [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 27-50]
 • نوفرستی، اعظم امکان‌پذیری روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر «خیرباوری» در عاطفه مثبت و منفی افراد دارای نشانه‌های افسردگی: یک مطالعه تک‌آزمودنی خط پایه چندگانه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 46-78]

ه

 • هادی، مهدی عوامل زمینه ‏ساز روابط فرازناشویی بر اساس منابع اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1398، صفحه 102-125]
 • هوشیاری، جعفر مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم [دوره 4، شماره 8، 1397، صفحه 107-122]