سبک اسلامی ارتباط همسران: ارائه الگو بر اساس حدیث نثرالدّرر

نویسنده

دانش‌آموخته سطح عالی، حوزه علمیه قم و دکتری روان‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

هر یک از همسران در خانواده و به‌ویژه در روابط زناشویی، نقش‌ها و کارکردهای خاصی دارند و برای افزایش کارایی‌شان نیازمند الگوهای تعاملی مناسب‌اند. با هدف بررسی سبک رفتاری و ارتباطی زن و شوهر در آموزه‌های اسلامی، محتوای متون اسلامی با محوریت حدیث نثرالدّرر، تحلیل کیفی شد. با به‌کارگیری روش فهم روان‌شناختی متون اسلامی و با استفاده از فن «گسترش متن هسته‌ای»، الگوی ارتباطی متناظرِ سه‌گانه برای هر یک از زن و مرد (همراهی در مدیریت مقتدرانه، خوش‌رفتاری در حمایت‌گری، گشاده‌دستی در مهیاکنندگی برای مردان و صیانت در مراقبت‌کنندگی، رسیدگی در پرورش‌دهندگی و دلربایی در مهرورزی برای زنان) به دست آمد. همسران می‌توانند با به کاربستن این الگو، توان کارکردهای اختصاصی خود و درنتیجه سازگاری، رضایت و کیفیت زندگی مشترکشان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic style of couples communication: Introducing a pattern based on the Nasr-al-dorar hadith

نویسنده [English]

  • Masoud Nooralizadeh Mianaji
Graduate of Qom Seminary School; PhD in Psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Spouses have their own roles and functions in the family, and especially in their marital relationships; they need suitable interaction pattern to increase their efficiency. Aiming to investigate behavioral and communication style of spouses in Islamic teachings, the content of Islamic text, especially the Nasr-al-dorar hadith, were analyzed qualitatively. Using the method for understanding the psychology of Islamic teachings and the technique of “broaden core text”, the triple model of communication for spouses (working together in authoritative management, good manners in supporting, and generosity in providing for men and caring, nurturing, and charming in kindness for women) has been formed. Spouses can, by using this model, improve the ability of their own specific performance and thus adjustment, satisfaction, and quality of marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic style
  • spouse relationship
  • model of behavioral manners
  • functions and roles of spouses
  • the technique of “broaden core text”