راهنمای نویسندگان

 • تنها مقالاتی قابل بررسی‌اند که پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده و هم‌زمان به دیگر مجلات و یا نشریه‌ها فرستاده نشده باشند و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. بدیهی است پس از پذیرش مقاله، حق چاپ مقاله برای نشریه محفوظ است و درصورتی‌که نویسنده در هر یک از مراحل پذیرش، خواستار بازپس‌گیری مقاله باشد، هزینه‌های صرف­ شده، دریافت خواهد شد.
 • رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و فهرست منابع) الزامی است.
 • مقاله باید دارای ساختار منطقی و انسجام محتوایی بوده و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشد.
 • مقاله، نباید پیش از این به عنوان بخشی از کتاب یا مقاله چاپ شده باشد.
 • مقالات دنباله دار پذیرفته نمی شوند.
 • حجم مقاله، بیشتر از  7500 کلمه (25 صفحه 300 کلمه‌ای) نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحدید هیئت تحریریه تلخیص خواهند شد.
 • چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، حداقل 150 و حداکثر 200 کلمه، به‌همراه کلیدواژه‌ها (5 تا 7 واژه) تنظیم و پیوست شود.
 • فایل مقاله به صورت یک ستونی، و مطابق با تنظیم اولیه word و با فونت B Mitra 14 تنظیم شده باشد. 
 • آیات قرآن کریم و روایات، با اعراب درج شوند.
 • کلیه جداول، به شیوه‌ APA (بدون خطوط عمودی و صرفا دارای سه خط افقی) تنظیم شود و از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر (غیرقابل ویرایش) خودداری شود.
 • برای هر یک از جدول ها و نمودارها و اشکال، شماره گذاری سری مستقل انجام شود.
 • تمامی اعداد در متن به صورت فارسی تایپ شود.
 • شیوه استناد (Citation) در متن مقاله به شکل درون‌متنی و منطبق با شیوه‌نامۀ APA است، مانند: (دادستان، 1385، ج2، ص96) و شیوه استناد به آیات به این صورت است: (یوسف: 23).
 • چنانچه در کتاب­نامه، نویسنده‌ای بیش از یک اثر در یک سال داشته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یک‌دیگر متمایز شوند (دادستان، 1385الف؛ دادستان، 1385ب).
 • ارجاع و استناد در پانوشت‌ها، همانند متن مقاله به شیوه درون‌‌متنی خواهد بود.
 • فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتاب‌نامه) در پایان مقاله و به‌صورت زیر ارائه شود:

             کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم/ مصحّح، نام شهر محل انتشار: نام ناشر.

             مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه. (دوره نشریه)شماره نشریه، صفحه شروع-صفحه پایان مقاله.

             پایان­ نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال دفاع). عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری، نام دانشگاه.

             اینترنت: مولف (تاریخ). عنوان مدرک، گرفته شده در تاریخ از آدرس سایت.