درباره نشریه

نام مجله: پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی (Journal of Islamic Psychology)

زمینه و موضوع انتشار: روان‌شناسی اسلامی با تکیه بر قرآن و حدیث

زبان (انتشار): فارسی

گروه مخاطب: اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران علاقه مند به مباحث روان‌شناسی اسلامی