شماره جاری: دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1401، صفحه 1-138 

4. تدوین مدل مفهومی قدردانی مبتنی بر مؤلفه ‏های شکر اسلامی

صفحه 75-93

محمود اصفهانیان؛ ابراهیم سالاروند؛ محمدرضا سالاری فر؛ عبدالوحید داودی


5. اثربخشی معنادرمانی بر میزان درد و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه

صفحه 95-110

سید مجتبی عقیلی؛ آرزو اصغری؛ سکینه یافتیان؛ میترا نمازی