شماره جاری: دوره 9، شماره 18، شهریور 1402، صفحه 1-139 

ساختار عاملی مقیاس جهت‏گیری مذهبی؛ نسخه سوم

صفحه 1-18

عباسعلی هراتیان؛ مسعود آذربایجانی؛ سعید سالاری؛ فاطمه کارگر؛ مریم سادات موسوی؛ امین جان‌بزرگی