مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هوش معنوی، هوشی است که تمامی ابعاد دیگر هوش انسانی را یکپارچه می‌کند. هدف از این پژوهش مقطعی، بررسی مقایسه‌ای هوش معنوی در میان دانشجویان و طلاب حوزه علمیه، و همچنین بررسی تفاوت‌های جنسیتی بود. در این مطالعه از ابزار سنجشی پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) استفاده شده که بر پایه دیدگاه‌های اسلامی از مؤلفه‌های مهم هوش معنوی طراحی شده است. نمونه این پژوهش شامل ۳۰۶ تن از دانشجویان و طلاب حوزه علمیه بود که در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار داشتند، و به روش خوشه‌ای از میان دانشکده‌های دانشگاه تهران و حوزه‌های علمیه برادران و خواهران تهران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که به‌ طور کلی هوش معنوی در طلاب و دانشجویان متفاوت است، به ‌طوری که طلاب از توانمندی‌های تجربه‌ای معنوی بیشتری برخوردارند. اما تفاوت معنادار جنسیتی در هوش معنوی وجود ندارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ظرفیت‌های معنوی را بیش از همه می‌توان در بافت طلاب حوزه علمیه عمیقاً بررسی کرد. بر این اساس لازم است همراه با مشارکت این قشر، پژوهش‌های تبیینی و پیش‌بینی‌کننده در این حیطه در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between seminary and university students’ spiritual intelligence using Islamic Questionnaire of Spiritual Intelligence (IQSI)

نویسندگان [English]

  • Sareh Dermanaki farahani 1
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Masoud Azarbayejani 3
1 Allameh tabatabaee university
چکیده [English]

Spiritual Intelligence (SI) is an intelligence that integrates all dimensions of human intelligence. The aim of this cross-sectional study was to comparatively examine the SI of university and seminary students, as well as gender differences. The study employed the Islamic Questionnaire of Spiritual Intelligence (IQSI) which is developed based on Islamic views on common components of SI. The sample consisted of 306 students whose age ranged between 18 and 25, and were selected using clustering method sampling from University of Tehran’s faculties, and male and female seminaries of Tehran. The results showed significant difference between seminary and university students in SI, seminary students showed better spiritual experiential abilities. However, there were no significant differences between the sexes. These results indicate that spiritual capabilities are more likely to be captured in the context of seminary students for deeper investigations. Thus, it seems that explanatory and predictive research along with the respectful collaboration of this class is essential in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • spiritual intelligence
  • Islamic Questionnaire of Spiritual Intell-igence
  • university students
  • seminary students
  • gender