استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 استاد گروه سنجش و روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم با تأکید بر دیدگاه محمدحسین طباطبایی انجام شده است. طرح تحقیق در قالب مطالعات کیفی، در گروه طرح‌های مفهومی یا نظری به انجام رسید. نتایج، علاوه بر کشف کاستی‌های موجود در درمان‌های وجودی رایج، شامل مؤلفه‌های زیر است: ۱. ایمان؛ ۲. خودآگاهی؛ ۳. جهان معنادار؛ ۴. عشق به دیگران. هر مؤلفه شامل دو بعد شناختی و رفتاری است. بر اساس قالب درمانی استخراج‌شده از قرآن کریم، می‌توان گفت نیاز اساسی آدمی رسیدن به سلامت و امنیت است که شرط اساسی برای رسیدن به آنها، ایمان به خداوند است. در این درمان فرض بر آن است که غفلت و فراموشی عهد الست، زمینه‌ساز پیدایش بیماری دل و سردرگمی‌های انسانی است. بنابراین، یادآوری آیات قرآنی و پیچش درمان وجودی در حریری از فرهنگ قرآنی با توجه به اهمیت خلأ موجود در درمان‌های وجودی رایج، می‌تواند راه‌گشای درمانگران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The extraction of the components of existential therapy from the teachings of the Quran

نویسندگان [English]

  • parisa paran 1
  • masoud azarbayjani 2
  • Ali Delavar 3
3 u
چکیده [English]

This study aimed to extract components of existential therapy form the teachings of the Quran with an emphasis on Allameh Tabatabaei’s perspective. Research design was qualitative, in groups of theoretical or conceptual plans. Findings showed the shortcomings in existing existential therapies, and that the components of existential therapy based on the teachings of the Quran are: 1) faith 2) consciousness 3) meaningful world and 4) Loving others. Each component contains a cognitive and a behavior dimension. Based on the treatment modality extracted from the Holy Quran, we can say that the basic need of man is to health and security which are depend on having faith in God. In this treatment, it is assumed that neglect and oblivion of the Aalst covenant is a precursor to the diseases of the heart and the confusion of human. Thus, reminding Quranic verses and twisting existential therapy with a layer of Quranic culture could be helpful to therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • existential approach
  • components of existential therapy