معرفی «کتاب‌راهنمای خرد کمبریج» و نقد آن

نویسنده

دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد روان‌‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

خرد در متون فلسفی و دینی، قدمتی دیرینه دارد. مطالعات روان‌شناختی خرد از دهه 1970 آغاز شد و طی دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. کتاب‌راهنمای خرد کمبریج را می‌توان نشانه این تحول مهم دانست. این کتاب جامع‌ترین مجموعه از گزارش‌های مربوط به موضوع خرد در سال‌های اخیر است که انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2019 منتشر کرده است. رابرت جی استرنبرگ و جودیت گلاک ویراستاران اصلی کتاب‌اند و این مجموعه را در 8 بخش، 34 فصل و 797 صفحه، تدوین و تنظیم کرده‌اند. گزارش حاضر، معرفی اجمالی این کتاب است که شامل مقدمه، معرفی مؤلفان، ساختار کتاب، توضیح اجمالی بخش‌ها و فصل‌‌ها به همراه نقد آن است. عناوین بخش‌های کتاب عبارت‌اند از: مبانی خرد، مفاهیم و برداشت‌های خرد، سنجش خرد، تحول خرد، دیدگاه فرهنگی پیرامون خرد، خرد و سایر سازه‌های روان‌شناختی، خرد در عمل و در نهایت، نتیجه‌گیری است.

عنوان مقاله [English]

Book review:The Cambridge Handbook of Wisdom

نویسنده [English]

  • ali bayat