عناصر دینی و روان‌شناختی کارآمد در فرایند پیش‌گیری از بیماری کرونا

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

بیماری کرونا، بیماری همه‌گیر، نگران‌کننده و خطرناکی است که تمامی جوامع را درگیر کرده است. پژوهش پیش‌رو، با هدف بررسی عناصر دینی و روان‌شناختی سودمند در فرایند پیش‌گیری از بیماری کرونا انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و اجتهادی بود. در این پژوهش، به بررسی و تبیین عناصر روان‌شناختی و معنوی مؤثر در پیش‌گیری و بهبود بیماری کرونا، پرداخته شده است. از تتبع و ژرف‌اندیشی در آموزه‌های روان‌شناختی و اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی می‌تواند در پیش‌گیری، بهبود و تسهیل فرایند درمان کرونا مؤثر باشد. مهم‌ترین عوامل روان‌شناختی و معنوی تأثیرگذار در پیش‌گیری و تسهیل فرایند درمان کرونا عبارت‌اند از:
1. برنامه‌های ورزشی متناسب با شرایط زیستی؛ 2. حمایت اجتماعی؛ 3. افزایش صمیمیت و همدلی؛ ۴. ایجاد امیدواری و مثبت اندیشی؛ ۵. تقویت تاب‌آوری و افزایش آستانه تحمّل؛ ۶. تقویت باورهای معرفتی و شناختی؛ 7. افزایش ارتباط معنوی خداسو.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient religious and psychological elements the process of Corona virus disease prevention

نویسنده [English]

  • AliAhmad Panahi
Assistant Professor at Department of Psychology, Research Institute of Hawzeh and University
چکیده [English]

Corona virus disease is a pandemic, worrying, and dangerous disease that involves all societies. The current research, aimed to investigate efficient religious and psychological elements the process of Corona virus disease. This is a descriptive-analytical and Ejtehadi study. This study addressed the efficient religious and psychological elements the process of Corona virus disease prevention. From looking deep into psychological and Islamic teachings it could be concluded that there are different element can be effective in prevention, recovery, and facilitation of treatment. The most important effective psychological and spiritual factors in preventing and facilitation of the treatment are: 1. Exercised appropriate with one’s biological conditions; 2. Social support; 3. Increased intimacy and empathy; 4. Hope and positive thinking; 5. Resilience and increased tolerance; 6. Increased epistemological and cognitive beliefs; 7. Increased spiritual relations with God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • psychological well-being
  • immunology system
  • Godly spirituality
  • Psychological Factors
  • Prevention care
  • Treatment Process