معرفی «کتاب راهنمای انجمن روانشناسی امریکا در روانشناسی، دین و معنویت»

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

 مباحث روان‌شناسی دین و معنویت در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ازدیاد روزافزون پژوهش‌ها، مجله‌های تخصصی و کتاب‌های مرجع و راهنما در این حیطه همین را نشان می‌دهد. کتاب راهنمای انجمن روان‌شناسی امریکا را می‌توان نشانه و بزرگ‌داشت این تحول مهم دانست. این کتاب دوجلدی، جامع‌ترین مجموعه از گزارش‌های مربوط به موضوع روان‌شناسی، دین و معنویت در سال‌های اخیر است. این مجموعه را انجمن روان‌شناسی امریکا (APA) در سال 2013 در واشنگتن منتشر کرد. ویراستار اصلی کتاب کِنت آی. پارگامنت است که جولی آی. اکسلاین و جیمز دبلیو. جونز در جلد اول و آنِت ماهونی و ادوارد پی. شافرنسکی در جلد دوم وی را در تدوین و تنظیم کتاب یاری کرده‌اند. کتاب در دو جلد، و در حدود 1500 صفحه تنظیم شده است. جلد اول این کتاب شامل ۴۱ فصل است که در چهار بخش سازمان یافته و دربردارندۀ آخرین نسخه‌های به‌روزشدۀ نظریه‌ها و پژوهش‌ها در روان‌شناسی معاصر دین و معنویت است. جلد دوم، با 34 فصل در پنج بخش، بر کاربرد روان‌شناسی دین و معنویت متمرکز شده است. به طور کلی، 130 نفر در تهیه کل این مجموعه مؤثر بوده‌اند. گزارش حاضر معرفی اجمالی این کتاب است که بعد از مقدمه شامل معرفی مختصری از مؤلفان اصلی کتاب، ساختار کتاب و توضیح دربارۀ موضوع بخش‌ها و فصول مربوط به همراه اسامی مؤلفان هر فصل است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of APA Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality

نویسنده [English]

  • Mahdi Abbasi
چکیده [English]

The psychology of religion and spirituality has grown dramatically in recent decades. The growing number of researches, specialized journals and reference books and guides in this area is the same. The book of the Guide to the American Psychology Association can be considered as a token of this important development. This double-edged book is the most comprehensive collection of reports on the subject of psychology, religion and spirituality in recent years. The collection was launched in 2013 by the American Psychological Association (APA) in Washington. The author of Kent's book. Pargament is Julie I. Axeline and James W. Jones in Volume One and Annet Mahoney and Edward P. In the second volume, Shafernovsky helped him to set up a book. Book in two volumes, set to nearly 1500 pages. The first volume of this book consists of 41 chapters organized in four sections, containing the latest updated versions of theories and researches in contemporary psychology of religion and spirituality. The second volume, with 34 chapters in five sections, focuses on the application of the psychology of religion and spirituality. In general, 130 people have been involved in the whole collection. The present report is a brief overview of the book which, after the introduction, includes a brief introduction of the main authors of the book, the structure of the book and an explanation of the topic of the sections and chapters, along with the names of the authors of each chapter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Review
  • Book
  • Psychology
  • Religion
  • Spirituality