نمایه نویسندگان

آ

 • آدورم، مهدیه بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • آذربایجانی، مسعود مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • آذربایجانی، مسعود استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • آسایش، محمدحسن کارآمدی درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور با تأکید بر بخشایش‌گری و مثبت‌نگری بر علائم افسردگی و اضطراب: تک بررسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 138-165]
 • آقابابائی، ناصر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]

ا

 • اسکندری، حسین تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • اسماعیلی، فریبا اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]
 • اصفهانیان، محمود تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • افشاری، هاجر اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • اکبری زردخانه، سعید اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • امین یزدی، سیدامیر نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]

ب

 • باقری آغچه بدی، مهدی ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]
 • براتی سده، فرید تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • برجعلی، احمد تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • برجعلی، احمد مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • بستان، حسین اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • بهرامی احسان، هادی تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • بهشتیان، محمد مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]

پ

 • پاکدامن، شهلا تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • پرن، پریسا استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • پسندیده، عباس پایه نظری رضامندی بر اساس منابع اسلامی؛ بازسازی و بسط نظریه پیشین [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 40-77]
 • پسندیده، عباس کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • پسندیده، عباس اصول فقه یا اصول فهم روانشناختی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 3-5]

ت

 • تبیک، محمدتقی معرفی کتاب «ایمان از منظر روان‌شناسی مثبت‌نگر» [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 152-165]
 • تمدن، سیده هستی مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]

ج

 • جان بزرگی، مسعود اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • جان بزرگی، مسعود روان درمانگری چندبعدی معنوی: فعال‌سازی عمل معنوی و اثربخشی آن بر مشکلات روان‌شناختی مراجعان مضطرب [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 8-39]
 • جعفری، حامد مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • جعفری، سعیده مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • جمالی، عبداله اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]

چ

 • چوپانی، موسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]

ح

 • حسن‌زاده توکلی، محمّدرضا تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 78-99]
 • حسنی، جعفر نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • حسینی، حسین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]
 • حکیمی کلخوران، مریم مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]

خ

 • خدایاری فرد، محمد اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • خرمایی، فرهاد بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 34-66]
 • خطیب، سیدمهدی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 133-157]

د

 • درمنکی فراهانی، ساره مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • دلاور، علی استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 119-143]
 • دلفان بیرانوند، آرزو نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 78-105]

ر

 • رفیعی هنر، حمید معرفی کتاب «روان‌شناسی، دین و معنویت» [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 165-178]
 • رقیبی، مهوش بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]

ز

 • زارعی توپخانه، محمد اصول و الگوی تعاملی همسران و خانواده‌درمانگری مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 106-137]
 • زندی، سعید اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

س

 • ستاری، کلثوم مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • سرتیپی، زهرا کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • سهرابی، فرامرز تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • سهرابی، فرامرز ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]
 • سهرابی، فرامرز کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-69]
 • سهرابی، فرامرز مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 67-91]
 • سیدکریمی، سید مهدی آقا اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]

ش

 • شاه زیدی، زهرا سادات مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]
 • شهابی، مهرنسا نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • شهسوارانی، امیر محمد مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • شیرآبادی، علی اکبر بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]

ط

 • طهماسب کاظمی، بهروز اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

ع

 • عصمت نیا، مرسده مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 8-44]
 • علیمرادی، عاطفه اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 92-118]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

ف

 • فرخی، نورعلی تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 32-60]
 • فرخی، نورعلی ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]
 • فقیهی، علی‌ نقی اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-31]

ق

 • قاسم زاده، مهدی مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 144-164]

ک

 • کردنوقابی، رسول نظریه‌های ضمنی خِرَد در ایران؛ بررسی پدیدارشناختی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 78-105]
 • کریمی، حسن ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]

گ

 • گلپاشا، الهه کارآمدی درمان شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور با تأکید بر بخشایش‌گری و مثبت‌نگری بر علائم افسردگی و اضطراب: تک بررسی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 138-165]
 • گلزاری، محمود تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 100-132]
 • گلزاری، محمود ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 166-194]

م

 • محمودی، طیبه اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • مرحمتی، زهرا بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 34-66]
 • مرعشی، سید علی اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • مسعودی، عبدالهادی ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 6-33]
 • مشهدی، علی نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 70-94]
 • معلمی، صدیقه بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • منصوری‌نژاد، راضیه اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]

ن

 • نادری تزنگی، مجتبی اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • نریمانی، محمد بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 134-151]
 • نعیمی، ابراهیم اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 95-118]