کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


2. مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI)

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

ساره درمنکی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ مسعود آذربایجانی