نویسنده = علی زهیری هاشم ‏‏آبادی
درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی