نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مرور نظام‌مند خشم و مدیریت خشم در متون دینی اسلام

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 8-44

امیر محمد شهسوارانی؛ مریم حکیمی کلخوران؛ مرسده عصمت نیا؛ سعیده جعفری؛ کلثوم ستاری