نویسنده = پریسا پرن
تعداد مقالات: 1
1. استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-143

پریسا پرن؛ مسعود آذربایجانی؛ علی دلاور