نویسنده = ������ ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران مقطع دبیرستان حافظ قرآن، مبتدی و غیرحافظ در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 144-164

حامد جعفری؛ زهرا سادات شاه زیدی؛ مهدی قاسم زاده؛ احمد برجعلی