نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هوش معنوی با میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در پرستاران با تکیه بر پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 134-151

صدیقه معلمی؛ مهوش رقیبی؛ محمد نریمانی؛ علی اکبر شیرآبادی؛ مهدیه آدورم