نویسنده = نورعلی فرخی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ، و معنای زندگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


2. ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-33

حسن کریمی؛ نورعلی فرخی؛ عبدالهادی مسعودی


3. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-60

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی