نویسنده = علی فتحی آشتیانی
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی


2. رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی