نویسنده = ���������� ��������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش زهد در کوچک‏ سازی تنیدگی حاصل از سختی ‏ها بر اساس آیات و روایات

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1401، صفحه 61-86

علی بیات؛ حجت‏ الله صفری