نویسنده = سعید زندی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامۀ‌ تعاملی مهارت‌های زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعۀ مقدماتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

سعید اکبری زردخانه؛ محمد خدایاری فرد؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوه یکتا؛ هادی بهرامی احسان؛ علی نقی فقیهی؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سعید زندی


2. اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-31

محمد خدایاری فرد؛ سعید اکبری زردخانه؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ غلامعلی افروز؛ علی‌ نقی فقیهی؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سعید زندی