رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث و دانشجوی دکترای روانشناسی

2 دکترای روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان بود. بدین‏منظور ۱۸۰ دانشجو به مقیاس‏های زیر پاسخ دادند: «مقیاس آمادگی احساس گناه و شرم»، «علاقه به دین»، «مقیاس‏های تک‏گویه‏ای جهت‏گیری دینی»، «مقیاس‏های به‏زیستی روان‏شناختی ریف»، «مقیاس شادی فاعلی»، «رضایت از زندگی عمومی»، «پرسش‏نامه سلامت عمومی». یافته‏ها نشان داد احساس گناه با پیامدهای مثبت روانی همراه است، در حالی که احساس شرم با پیامدهای منفی روانی همایند است. احساس گناه رابطه ضعیف و مثبتی با علاقه‏مندی به دین داشت، حال آنکه روابط شرم با متغیرهای دینی منفی بود. نتایج این پژوهش از نظریه سازشی‏بودن احساس گناه و غیرسازشی‏بودن شرم حمایت می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Guilt and Shame to the mental Health and Religiosity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Tabik 1
  • Naser Aghababaei 2
  • Ali Fathi Ashtiani 3
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relations of guilt and shame with mental health and religiosity. In doing so, 180 university students answered the following scales: "Guilt and Shame Proneness Scale", "Interest in Religion", Single-item scales of religious orientation", Ryff's Scales of Psychological Well-being", "Subjective Happiness Scale", "General Satisfaction with Life Scale", and "General Health Questionnaire". Results showed that guilt was associated with positive psychological outcomes, while shame was associated with negative psychological outcomes. Guilt weakly yet positively correlated with interest in religion, whereas the relations of shame to religious variables were negative. The findings supported the theory of guilt being adaptive and shame being non-adaptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guilt
  • shame
  • mental health
  • well-being
  • Religion