نویسنده = علی فتحی آشتیانی
درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 13، دی 1399، صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی


رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 160-176

محمدتقی تبیک؛ ناصر آقابابایی؛ علی فتحی آشتیانی