دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-159 
2. اثربخشی برنامه تعاملی مهارت‏های زندگی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر دینداری دانشجویان: مطالعه مقدماتی

صفحه 9-31

محمد خدایاری فرد؛ سعید اکبری زردخانه؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ غلامعلی افروز؛ علی‌ نقی فقیهی؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سعید زندی


5. تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو

صفحه 78-99

محمّدرضا حسن‌زاده توکلی؛ شهلا پاکدامن؛ هادی بهرامی احسان