کلیدواژه‌ها = رضامندی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه آرزو با رضامندی بر اساس حدیث «مَن کَثُرَ مُناهُ قَلَّ رِضاهُ»

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 134-113

نجم السادات کزازی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی