کلیدواژه‌ها = مدل ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی