کلیدواژه‌ها = افسردگی تطفیفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهت گیری مذهبی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-171

مرضیه زرگری؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ فاطمه فیاض