کلیدواژه‌ها = بهزیستی‏ فضیلت‏گرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-66

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی