کلیدواژه‌ها = مقیاس عفو
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-33

حسن کریمی؛ نورعلی فرخی؛ عبدالهادی مسعودی