کلیدواژه‌ها = متون دینی
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم‌شناسی در ادبیات اسلامی با رویکرد روانشناختی: مراحل و شیوۀ اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مهدی عباسی


2. مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناختی: مراحل و شیوۀ اجرا

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-42

مهدی عباسی؛ عباس پسندیده


3. روش فهم روانشناختی متون دینی (فرمد): بررسی تک متن

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-91

عباس پسندیده


4. اصول فقه یا اصول فهم روانشناختی؟

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-5

عباس پسندیده