کلیدواژه‌ها = زنان خانه‌دار
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

زهرا خواجه؛ محسن عزیزی ابرقوئی


2. کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-69

زهرا سرتیپی؛ فرامرز سهرابی؛ عباس پسندیده