کلیدواژه‌ها = نماز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن‌آگاهی و بدون ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-133

محمد بهشتیان؛ سیده هستی تمدن