کلیدواژه‌ها = اعتکاف
تعداد مقالات: 2
1. اثر‌بخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی؛ هاجر افشاری؛ راضیه منصوری نژاد؛ مجتبی نادری تزنگی


2. اثربخشی شرکت در مراسم اعتکاف بر مؤلفه‌های هوش معنوی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-77

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی؛ هاجر افشاری؛ راضیه منصوری‌نژاد؛ مجتبی نادری تزنگی