کلیدواژه‌ها = مقابله چندبُعدی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-157

سیدمهدی خطیب