کلیدواژه‌ها = امید
تعداد مقالات: 5
1. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ، و معنای زندگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


2. تدوین مدل ساختاری مؤلفه‌های صبر و امید در دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


3. بررسی اثر دینداری، صبر و امید بر بهزیستی فضیلت‏گرا

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-66

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمایی


4. تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت‌گیری دینی با واسطه‌گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 32-60

ناصر آقابابائی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی