کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 6
2. فرایندهای دینی و روان‏شناختی حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1400، صفحه 103-119

سعید محمدی دهنوی؛ جعفر هوشیاری


3. رابطه آرزو با رضامندی بر اساس حدیث «مَن کَثُرَ مُناهُ قَلَّ رِضاهُ»

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 134-113

نجم السادات کزازی؛ عباس پسندیده؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی


4. ساخت و اعتباریابی مقیاس عفو و گذشت بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 6-33

حسن کریمی؛ نورعلی فرخی؛ عبدالهادی مسعودی


6. ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه‌های اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 166-194

مهدی باقری آغچه بدی؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی