کلیدواژه‌ها = زهد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

حمزه عبدی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی