نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی و مقایسه آن‏ در میان طلاب زن و مرد حوزه علمیه قم

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1400، صفحه 89-102

علی ‏اصغر فروتن؛ احسان فدایی؛ رحیم میردریکوندی