نویسنده = محمد زارعی توپخانه
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر نظریه اریکسن و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 85-105

محمد زارعی توپخانه؛ علی فتحی آشتیانی؛ مسعود جان بزرگی؛ علی زهیری هاشم ‏‏آبادی


2. نظریه خانواده‏ درمانگری ساختاری و مطابقت آن با رویکرد اسلامی

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24

محمد زارعی توپخانه؛ هادی دهقانی