نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش شفقت با رویکرد درمان یکپارچه توحیدی بر کاهش افسردگی زنان خانه‌دار

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

زهرا خواجه؛ محسن عزیزی ابرقوئی