نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تاب‌آوری و خودمهارگری با بخشودگی بین فردی و کیفیت زندگی همسران شهدا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-111

محمد قمری؛ معصومه ژیان باقری؛ زهرا احمدی