نویسنده = سید مهدی آقا سیدکریمی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روان‌درمانی معنوی ـ مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر کیفیت زندگی، تاب‌آوری و چارچوب (ذهنیت) زنان دارای همسر معتاد

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-118

فریبا اسماعیلی؛ عبداله جمالی؛ سید مهدی آقا سیدکریمی؛ عاطفه علیمرادی