نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میان هوش معنوی طلاب و دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه اسلامی هوش معنوی (IQSI)

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-91

ساره درمنکی فراهانی؛ فرامرز سهرابی؛ مسعود آذربایجانی