نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-116

هانیه زراعت کار؛ هادی بهرامی احسان؛ سپیده امامی