نویسنده = هادی بهرامی احسان
تعداد مقالات: 2
1. کارآمدی آموزش همسرداری مبتنی بر آموزه‌های دینی - روان‌شناختی بر تعارضات زناشویی زنان متأهل استان قم

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105

زهرا اندروافر؛ فریده حسین ثابت؛ هادی بهرامی احسان


2. بررسی رابطه عوامل شخصیتی افسردگی‌زا از دیدگاه قرآن و عوامل شخصیتی از دیدگاه کتل، از طریق همبستگی بنیادین

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-116

هانیه زراعت کار؛ هادی بهرامی احسان؛ سپیده امامی