نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-118

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ حسین حسینی