نویسنده = زهرا سرتیپی
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه صبر در الگوی اسلامی شادکامی، بر به‌باشی روان‌شناختی زنان خانه‌دار

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-69

زهرا سرتیپی؛ فرامرز سهرابی؛ عباس پسندیده