نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگ‌سالی: در جست‌وجوی سازه‌ای نو

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 78-99

محمّدرضا حسن‌زاده توکلی؛ شهلا پاکدامن؛ هادی بهرامی احسان