نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل مفهومی قدردانی مبتنی بر مؤلفه ‏های شکر اسلامی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1401، صفحه 75-93

محمود اصفهانیان؛ ابراهیم سالاروند؛ محمدرضا سالاری فر؛ عبدالوحید داودی


2. تدوین برنامه آموزشی شُکر مبتنی بر مفهوم شکر اسلامی و بررسی کارآمدی آن در رضایت از زندگی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 100-132

محمود اصفهانیان؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی سده