نویسنده = محمدرضا حسن زاده توکلی
تعداد مقالات: 2
1. تحول جهت‌گیری مذهبی در بزرگسالی: در جستجوی سازه‌ای نو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1396

محمدرضا حسن زاده توکلی


2. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه الگوی تنظیم رغبت بر اساس متون اسلامی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

حمزه عبدی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی